Empleyado | www.nlrb.gov

Ang NLRB ay nag-update ng kanilang website upang magsama ng isang pahinang Tagalog. Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga pagsasalin ng mahahalagang dokumento, tulad ng Opinyon ng Pangkalahatang Tagapayo sa Sekswal na Oryentasyon at Diskriminasyon sa Pagkakakilanlan ng Kasarian, pati na rin ang mga buod ng mga kamakailang desisyon ng board. Kung interesado kang matuto nang higit pa tungkol sa NLRB at sa gawain nito, siguraduhing tingnan ang pahinang ito!

Ano ang isang Empleyado?

Ang empleyado ay isang taong nagtatrabaho para sa isang employer. Ang isang empleyado ay maaaring isang indibidwal, o isang bahagi ng isang negosyo. Sa pangkalahatan, ang isang empleyado ay kinukuha ng employer at binibigyan ng trabaho na dapat gawin. Ang employer ay may karapatang kontrolin kung ano ang ginagawa ng empleyado at kung paano niya ito ginagawa.

Karaniwang kinakailangang sundin ng mga empleyado ang mga alituntuning itinakda ng kanilang employer. Ang mga patakarang ito ay maaaring may kinalaman sa kung gaano katagal maaaring magtrabaho ang isang empleyado, kung saan maaaring magtrabaho ang isang empleyado, kung anong uri ng trabaho ang maaaring gawin ng isang empleyado, at iba pa. Sa ilang mga kaso, ang mga empleyado ay maaaring kailanganin ding magsuot ng partikular na damit o kagamitan.

Ang mga empleyado ay protektado ng batas mula sa maraming uri ng pang-aabuso at diskriminasyon. Karamihan sa mga employer ay kinakailangang magbigay sa kanilang mga empleyado ng isang ligtas na lugar upang magtrabaho at may mga benepisyo tulad ng health insurance, mga plano sa pagreretiro, at oras ng bakasyon.

Ang Karapatang Magkasundo nang Sama-sama

Ang mga empleyado ay may karapatang makipagkasundo nang sama-sama sa kanilang mga employer, at ang karapatang ito ay protektado ng batas.

Sa ilalim ng National Labor Relations Board (NLRB) Constitution and Statutes, ang mga empleyado ay may karapatang makisali sa sama-samang pagkilos sa pamamagitan ng mga unyon o iba pang kinatawan na organisasyon. Nangangahulugan ito na ang mga empleyado ay maaaring magsama-sama upang makipag-ayos ng mas magandang sahod, kondisyon sa pagtatrabaho, at iba pang benepisyo.

Ang NLRB ay nagpasya na ang isang tagapag-empleyo ay dapat sumunod sa anumang hinihingi sa pakikipagkasundo ng unyon na makatwiran at hindi laban sa kompetisyon. Sa madaling salita, hindi dapat subukan ng employer na pigilan ang unyon na makipag-ayos sa mga manggagawa sa ngalan ng lahat ng empleyado.

Ang mga karapatan sa magkakasamang pakikipagkasundo ay mahalaga dahil binibigyan nila ng boses ang mga empleyado sa lugar ng trabaho. Makakatulong sila upang mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho at matiyak na matatanggap nila ang mga sahod at benepisyo na nararapat sa kanila.

Ang National Labor Relations Board (NLRB)

Ang National Labor Relations Board (NLRB) ay isang pederal na ahensya na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon at magkaunawaan nang sama-sama. Ang NLRB ay nilikha ng National Labor Relations Act (NLRA), na ipinasa noong 1935.

Ang NLRA ay isang batas na nagtatakda ng mga tuntunin para sa mga unyon at sama-samang pakikipagkasundo. Itinatag nito ang karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon at makipag-ayos sa mga kolektibong kasunduan. Pinoprotektahan din ng NLRA ang karapatan ng mga employer na makisali sa collective bargaining. Responsable ang NLRB sa pagpapatupad ng NLRA. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga reklamong inihain ng mga manggagawa o kanilang mga unyon. Kung nalaman ng NLRB na ang isang employer ay lumabag sa NLRA, maaari nitong utusan ang employer na ihinto ang paglabag sa batas.

Ang NLRB ay binubuo ng limang miyembro. Ang pangulo ng NLRB ay hinirang ng pangulo ng Estados Unidos at kinumpirma ng Senado. Ang iba pang apat na miyembro ay hinirang ng pangulo ng Estados Unidos na may payo at pahintulot mula sa Senado.

Ano ang mga Karapatan ng mga Empleyado?

Ang mga empleyado ay may ilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Makakatulong ang mga karapatang ito na protektahan ang mga empleyado mula sa diskriminasyon, panliligalig, at hindi patas na pagtrato sa trabaho.

The first right that employees have is the right to be free from discrimination. This means that employers cannot treat employees differently based on their race, color, religion, sex, national origin, age, or disability.Employees also have the right to fair and reasonable compensation. This means that employers must pay employees what they are worth based on their skills and experience. Employers may not reduce an employee’s salary just because they are taking time off for maternity leave or disability.

Employees have the right to privacy at work. This means that employers may not spy on or record employees without their consent.

Employees also have the right to organize and unionize if they feel like their rights are being violated at work.

The Process of Bargaining

When two parties are bargaining, they are trying to reach an agreement that is best for both of them. Each party has different needs and wants, which means that it is important for both parties to understand each other’s position.

The first step in bargaining is to identify the objectives of each party. The objectives of a party are its goals or aims. The objectives of a bargaining agent may be to get a better deal for the employees, or to achieve some other objective.

After the objectives have been identified, the next step is to figure out the demands of each party. The demands of a party are the things that it is asking for in order to reach its objectives. The demands of a bargaining agent may be requests for salary increases, bonus payments, or changes in working conditions.

Once the demands of each party have been figured out, it is possible to start negotiations. During negotiations, each party tries to persuade the other party to agree to its demands. It is important for both parties to keep in mind their objective and not let emotions get in the way of negotiations.

What are the Rights of Employers?

The rights of employers are set forth in the Employment Rights and Labor Standards Act (ERLSA), which is also known as the labor law. The ERLSA protects both employees and employers from unfair labor practices.

An important right that employers have is the right to hire and fire workers. Employers are free to hire or fire workers for any reason, as long as they follow the principles of fair notice and an equal opportunity policy. They must also give workers a reasonable period of time to find another job if they are fired.

Employers also have the right to require employees to sign contracts of employment. These contracts can set out many details about the employee’s job, such as their wages and hours.Finally, employers have the right to discipline employees for misconduct. This includes firing them, docking their pay, or restricting their access to benefits.

Conclusion

If you are an employee and have been injured on the job, you may be entitled to receive compensation. The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) enforces federal laws that prohibit discrimination in employment. This document provides a basic overview of the EEOC’s regulations relating to employee injuries, including what actions employees may take if they feel they have been injured at work.

Kung naghahanap ka ng mga paraan upang mag-sign up o mag-sign in sa Empleyado, maaari mong bisitahin ang opisyal na website nito sa www.nlrb.gov o sundan ang mga link na ibinigay sa ibaba.

MGA KARAPATAN NG EMPLEYADO SA ILALIM NG

https://www.nlrb.gov/sites/default/files/attachments/basic-page/node-3788/tagalog.pdf
EMPLEYADO SA ILALIM NG. BATAS PAMBANSA NG UGNAYANG PAGGAWA (NATIONAL LABOR RELATIONS ACT). Ang Batas Pambansa ng Ugnayang Paggawa [National Labor Relations …

Empleyado – Home | Facebook

https://www.facebook.com/Empleyado/
empleyado is Cloud-based Human Capital Management Application with pre-built modules for employee records, attendance management, salary management and …

empleyado – Wiktionary

https://en.wiktionary.org/wiki/empleyado
empleyado. a male employee. TagalogEdit. Alternative formsEdit … empleyado (feminine empleyada). employee synonym △. Synonym: kawani. Related termsEdit.

Impormasyon para sa Mga Empleyado tungkol sa Mga Oras …

https://www.labour.gov.on.ca/other/tagalog/info_hours_2018_1.pdf
Impormasyon para sa Mga Empleyado tungkol sa Mga Oras ng Trabaho at Bayad sa Overtime. Pagtatatuwa: Binuo ang sangguniang ito upang tulungan ang mga …

Mga Ipinagbabawal na Polisiya/Kagawian sa Trabaho

https://www.eeoc.gov/fil/mga-ipinagbabawal-na-polisiyakagawian-sa-trabaho
Halimbawa, kapag umasa ang isang employer sa sabi-sabi ng mga empleyado niya na karamihan ay Hispanic, maaari itong lumabag sa batas kung magreresulta ito sa …

Minimum na mga karapatan at responsibilidad sa trabaho

https://www.employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-and-resources/publications/minimum-employment-rights-and-responsibilities-tagalog-translation.pdf
empleyado. Hindi maaaring hilingin na sumang-ayon ang mga empleyado nang mas mababa sa kanilang mga minimum na karapatan. Mga kontrata sa pagtatrabaho. (mga.

Empleyado Meaning – Tagalog Dictionary

https://www.tagalog-dictionary.com/search?word=empleyado
mag-istrayk (mag-) to strike against (an employer). Mag-iistrayk ang empleyado ng Safeway. Safeway’s employees will go on strike.

Relasyon ng empleyado – Mga Serbisyo sa Tao

https://dhs.lacounty.gov/tl/serbisyo-ng-mga-tao/bahay/mga-serbisyo/ugnayan-ng-empleyado/
Nagbibigay ang kawani ng Relasyong Empleyado ng panteknikal na payo tungkol sa mga hinaing, nagbibigay ng tauhan ng HR sa lahat ng mga lokal na Komite sa …

Pagsasanay sa Mga Empleyado para sa Pag-iwas sa …

https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/06/SHPT4EmployeesFAQ_TG.pdf
empleyado, at 2 oras na pagsasanay sa pag-iwas sa seksuwal na panliligalig at mapang- abusong gawi sa mga nangangasiwang empleyado, isang beses kada …

Gabay sa Pagiging Miyembro – Empleyado – SSS

https://www.sss.gov.ph/sss/DownloadContent?fileName=SSS_ModBrochure_Membership_Empleyado_Aug_14_2019_Tagalog.pdf
Saklaw ng SSS ang lahat ng mga empleyado o manggagawa, maging sila man ay regular, contractual o probationary, basta’t hindi hihigit sa 60 taong gulang ang …

MGA KARAPATAN NG EMPLEYADO – US Department of Labor

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/1422-Tagalog.pdf
Abr 1, 2020 — NG EMPLEYADO. BAYAD NA SICK LEAVE AT PINALAWAK NA FAMILY AT MEDICAL LEAVE MULA SA FAMILIES. FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT (PAMILYA MUNA …

【正社員 Regular na empleyado】 【非正規 社員 Hindi …

https://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/reading_list/attachments/%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%EF%BC%9F%20%E3%82%BF%E3%82%AC%E3%83%AD%E3%82%B0%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf
Regular na empleyado】. Direkta ang pag-empleyo, walang itinakdang panahon ng pagtatrabaho at karaniwang mas may responsibilidad ang ginagampanang tungkulin …

Abiso ng mga Karapatan para sa mga Empleyado ng mga …

https://www.seattle.gov/documents/Departments/LaborStandards/AHEP_Poster2022_TL.pdf
Abiso ng mga Karapatan para sa mga Empleyado ng mga Pansuportang Negosyo sa Hotel para sa 2022. Alamin ang Iyong Mga Karapatan Bilang Empleyado.

Leave a Comment