Karapatan | www.karapatan.org

Kung naghahanap ka ng mga paraan upang mag-sign up o mag-sign in sa Karapatan, maaari mong bisitahin ang opisyal na website nito sa www.karapatan.org o sundan ang mga link na ibinigay sa ibaba.

Karapatan

https://www.karapatan.org/
As Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. took his oath of office today as the new president of the Philippines, human rights alliance Karapatan vowed to continue the …

Karapatan – Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

https://tl.wikipedia.org/wiki/Karapatan
Para sa organisasyon, tingnan ang Karapatan (organisasyon). Ang karapatan ay isang bagay na dapat matamasa ng isang mamamayan.

Karapatan – Home | Facebook

https://www.facebook.com/karapatan/
Karapatan, Diliman District, Quezon City, Philippines. 30058 likes · 362 talking about this. Defending and advancing people’s rights in the Philippines.

KARAPATAN / Alliance for Advancement of People's Rights

https://www.omct.org/en/network-members/karapatan-alliance-for-advancement-of-peoples-rights
KARAPATAN is an organisation established in 1995 that works for the promotion and protection of human rights in Philippines. Its founders and members have …

PANDAIGDIG NA PAGPAPAHAYAG NG MGA KARAPATAN …

https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/filipino/universaldeclara1.html
Ang bawat tao’y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Artikulo 4. Walang sino mang aalipinin o bubusabusin; ipagbabawal ang ano mang anyo …

Alamin ang inyong mga karapatan | iAmerica

https://iamerica.org/karapatan
Tandaan, ang lahat ng mga tao sa Estados Unidos, anuman ang katayuan sa imigrasyon, ay may mga karapatan sa ilalim ng Konstitusyon at iba pang mga batas ng …

Ang mga karapatang pantao at katayuan ng pamilya

https://www.ohrc.on.ca/tl/ang-mga-karapatang-pantao-katayuan-ng-pamilya
Ang Alintuntunin ng mga Karapatang Pantao sa Ontario [Ontario Human Rights Code] (ang Alintuntunin) ay nagbibigay ng patas na mga karapatan at pagkakataon, …

Pahayag hinggil sa karapatan at – OHCHR

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/DeclarationHRDFilipino.pdf
Pahayag hinggil sa karapatan at responsiblidad ng mga indibidwal, mga grupo at organo ng lipunan upang itaguyod at ipagtanggol ang mga pandaigdigang.

KARAPATAN Alliance for the Advancement of People's Rights

https://www.peaceinsight.org/en/organisations/karapatan-alliance-advancement-peoples-rights/
KARAPATAN is a national alliance of groups that work together to protect human right and draw attention to their violation in the Philippines.

Batas sa mga Karapatan ng Botante | Department of Elections

https://sfelections.sfgov.org/batas-sa-mga-karapatan-ng-botante
English 中文 Español Filipino Mayroon kayong mga sumusunod na karapatan: Karapatang bumoto kung kayo ay isang nakarehistrong botante.

KARAPATAN: ARTISTS STAND FOR HUMAN RIGHTS

https://artsandculture.google.com/story/XQWxI21MNck_Lw
“Rights” is not a foreign concept. It is, in fact, embedded in our own Filipino language: karapatan, with its root lying in dapat or in what should be, what is …

Karapatan Alliance Philippines (KARAPATAN) – FORUM-ASIA

https://www.forum-asia.org/?famember=karapatan-alliance-philippines-karapatan
Dis 19, 2018 — KARAPATAN was founded by its members organizations in 1995. KARAPATAN is a duly registered non-governmental organization with the Philippine …

Mga Karapatan at Responsibilidad ng Pasyente

https://dhs.lacounty.gov/tl/pasyente-na-impormasyon/talaan-at-form/mga-karapatan-at-responsibilidad-ng-pasyente/
KARAPATAN NG PATIENT. May karapatan kang: Maalagaan at magalang na pangangalaga, at upang maging komportable. May karapatan kang igalang ang iyong kultura, …

Leave a Comment