Mga Tuntunin ng Serbisyo

1. Mga Tuntunin

Sa pamamagitan ng pag-access sa Website na ito, na naa-access mula sa magloginph.com, ikaw ay sumasang-ayon na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit ng Website na ito at sumasang-ayon na ikaw ay may pananagutan para sa kasunduan sa anumang naaangkop na mga lokal na batas. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga tuntuning ito, ipinagbabawal kang i-access ang site na ito. Ang mga materyal na nakapaloob sa Website na ito ay protektado ng batas sa copyright at trademark.

2. Gamitin ang Lisensya

Ibinigay ang pahintulot na pansamantalang mag-download ng isang kopya ng mga materyales sa Website ng magloginph.com para sa personal, hindi pangkomersyal na panandaliang pagtingin lamang. Ito ang pagbibigay ng lisensya, hindi paglilipat ng titulo, at sa ilalim ng lisensyang ito, hindi ka maaaring:

  • baguhin o kopyahin ang mga materyales;
  • gamitin ang mga materyales para sa anumang komersyal na layunin o para sa anumang pampublikong pagpapakita;
  • subukang i-reverse engineer ang anumang software na nasa Website ng magloginph.com;
  • alisin ang anumang copyright o iba pang pagmamay-ari na notasyon mula sa mga materyales; o
  • paglilipat ng mga materyales sa ibang tao o “i-mirror” ang mga materyales sa anumang iba pang server.

Bibigyang-daan nito ang magloginph.com na magwakas sa mga paglabag sa alinman sa mga paghihigpit na ito. Sa pagwawakas, ang iyong karapatan sa panonood ay wawakasan din at dapat mong sirain ang anumang mga na-download na materyal na nasa iyong pag-aari, ito man ay naka-print o elektronikong format.

3. Disclaimer

Ang lahat ng mga materyales sa Website ng magloginph.com ay ibinigay “as is”. Ang magloginph.com ay walang mga garantiya, maaaring ito ay ipahayag o ipahiwatig, samakatuwid ay tinatanggihan ang lahat ng iba pang mga garantiya. Higit pa rito, ang magloginph.com ay hindi gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa katumpakan o pagiging maaasahan ng paggamit ng mga materyales sa Website nito o kung hindi man ay nauugnay sa mga naturang materyal o anumang mga site na naka-link sa Website na ito.

4. Mga Limitasyon

Ang magloginph.com o ang mga supplier nito ay hindi mananagot para sa anumang pinsalang lalabas sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang mga materyales sa Website ng magloginph.com, kahit na naabisuhan ang magloginph.com o isang awtorisadong kinatawan ng Website na ito , pasalita o nakasulat, ng posibilidad ng naturang pinsala. Ang ilang hurisdiksyon ay hindi nagpapahintulot ng mga limitasyon sa ipinahiwatig na mga warranty o mga limitasyon ng pananagutan para sa mga incidental na pinsala, ang mga limitasyong ito ay maaaring hindi nalalapat sa iyo.

5. Mga Pagbabago at Errata

Ang mga materyal na lumalabas sa Website ng magloginph.com ay maaaring may kasamang teknikal, typographical, o photographic na mga error. Ang magloginph.com ay hindi mangangako na ang alinman sa mga materyales sa Website na ito ay tumpak, kumpleto, o napapanahon. Maaaring baguhin ng magloginph.com ang mga materyales na nakapaloob sa Website nito anumang oras nang walang abiso. magloginph.com ay hindi gumagawa ng anumang pangako na i-update ang mga materyales.

6. Mga link

Hindi nasuri ng

magloginph.com ang lahat ng mga site na naka-link sa Website nito at hindi responsable para sa mga nilalaman ng anumang naturang naka-link na site. Ang pagkakaroon ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng magloginph.com ng site. Ang paggamit ng anumang naka-link na website ay nasa sariling peligro ng user.

7. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Site

maaaring baguhin ng magloginph.com ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito para sa Website nito anumang oras nang walang paunang abiso. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website na ito, sumasang-ayon kang mapasailalim sa kasalukuyang bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit na ito.

8. Ang iyong Privacy

Pakibasa ang aming Patakaran sa Privacy.

9. Namamahala sa Batas

Anumang paghahabol na nauugnay sa Website ng magloginph.com ay pinamamahalaan ng mga batas ng ph nang walang pagsasaalang-alang sa salungat sa mga probisyon ng batas nito.