Pag-ibig | www.pagibigfund.gov.ph

Ang Pag-ibig Fund ay isang programang pinamamahalaan ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang may mababang kita sa bansa. Ang programa ay nag-aalok ng iba’t ibang tulong tulad ng cash grant, housing loan, at food subsidies. Matuto nang higit pa tungkol sa programang ito na pinamamahalaan ng pamahalaan at kung paano mo ito maa-apply sa website ng Pag-ibig Fund.

Ang Pag-ibig ay ang pinakamalaki at pinakaambisyoso na programa ng pangangalaga sa lipunan ng Pilipinas

Mula nang ipatupad ito noong 2004, ang programa ay nakatulong sa higit sa 11 milyong tao na
Makamit ang isang mas magandang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahahalagang serbisyo tulad ng kalusugan, edukasyon at pabahay.
Ang Pag-ibig ay pinondohan ng pamahalaan at ipinatutupad ng mga pamahalaang panlalawigan at lokal.

Paano ito gumagana

Ang Pag-ibig Fund ay isang inisyatiba ng administrasyong Duterte na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal at tulong sa mga pamilyang may mababang kita na nangangailangan. Ang pondo ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at bukas para sa mga indibidwal at grupong aplikante.

Upang maging karapat-dapat para sa tulong mula sa Pag-ibig Fund, ang mga aplikante ay dapat matugunan ang ilang mga pamantayan kabilang ang pagiging pinuno ng sambahayan o nakatira na may hindi bababa sa isang umaasa na nasa ilalim ng linya ng kahirapan, walang ibang paraan ng suporta, at naapektuhan ng mga natural na kalamidad tulad ng mga bagyo, baha, o lindol. Ang pagiging karapat-dapat para sa tulong mula sa pondo ay nababago tuwing anim na buwan.

Ang Pag-ibig Fund ay nagbibigay ng pondo para sa iba’t ibang pangangailangan kabilang ang mga gastusin sa paglikas na may kaugnayan sa mga natural na sakuna, gastos sa libing, subsistence allowance, pangangalaga sa bata, food supplementation, at mga gastusin sa medikal. Maaari ding magbigay ng tulong para sa mga proyektong rehabilitasyon at muling pagtatayo ng pabahay.

To apply for financial assistance from the Pag-ibig Fund, residents can visit any DSWD office in their respective province or city. Applications are also available online at www.pagibigfund.gov.ph.

Who is eligible for Pag-ibig?

The Pag-ibig program provides assistance and financial assistance to low-income households in the Philippines. Eligibility for the program depends on household income, family size, and number of dependents. The program provides cash assistance, food assistance, and housing assistance.

How much will I receive?

If you are a resident of the Philippines and meet the following conditions, you may be eligible to receive a grant from the Pag-ibig Fund:
-You are unemployed or underemployed and have been unemployed or underemployed for at least six months before applying
-You have no income other than social security benefits
-Your household monthly income does not exceed P2,500 ($55.19)
-Your total family income does not exceed P10,000 ($183.04)

How do I claim my benefits?

If you are registered with the Philippine Government’s Pag-Ibig Fund, there are a few simple steps you need to take in order to claim your benefits.

To start, log into the website and enter your social security number (SSN) or national identification number (NIN). If you do not have a SSN or NIN, you can also use your passport number or driver’s license number. You will then be asked to provide your address and other identifying information.

Once you have completed these steps, you will be able to view your current benefits status and make any changes that may be necessary. You can also contact the Pag-Ibig Fund if you have any questions or concerns about claiming your benefits.

Conclusion

The Philippine government has announced that it will be investing PHP500 million (USD10.5 million) in the Pag-ibig Fund, which is intended to help small businesses and entrepreneurs in the country. This investment comes after a survey conducted by Pag-ibig showed that more than half of Filipinos are struggling financially, and that this number is only going to continue to increase as the Philippines enters into a new era of economic growth. With this money, businesses will be able to access loans, microfinance products and other financial services that can help them expand their operations and become more prosperous. The Pag-ibig Fund is an important step forward for both the Filipino economy and individual business owners, so make sure you check it out if you’re interested in getting involved!

Kung naghahanap ka ng mga paraan upang mag-sign up o mag-sign in sa Pag-ibig, maaari mong bisitahin ang opisyal na website nito sa www.pagibigfund.gov.ph o sundan ang mga link na ibinigay sa ibaba.

Corporate Pag-IBIG Website

https://www.pagibigfund.gov.ph/
Pag-IBIG Fund website uses cookies in order to offer you the most relevant information. Read our Data Policy. DeclineAllow cookies …

Virtual Pag-IBIG

https://www.pagibigfundservices.com/virtualpagibig/
Enjoy Pag-IBIG Fund services anytime, anywhere with the Virtual Pag-IBIG! It’s easy, it’s convenient. It’s your Lingkod Pag-IBIG 24/7.

Pag-IBIG Fund (HDMF) | Facebook

https://tl-ph.facebook.com/PagIBIGFundOfficialPage
Pag-IBIG Fund (HDMF), 2352143 like · 5121 ang pinag-uusapan ito, This is the official Facebook page of Home Development Mutual Fund, also known as the…

Pag-IBIG Membership – POLO Singapore

https://polosingapore.dole.gov.ph/pag-ibig-membership/
Pag-IBIG Fund answers to the member’s immediate financial needs such as minor home improvements, additional capital in small business, tuition/educational …

Pag-IBIG Fund Kuwait

https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/the-embassy/pagibig-fund
Membership Savings. Pag-IBIG 1 Savings Program; Modified Pag-IBIG 2 Savings Program · Short-Term Loan Programs. Multi-Purpose Loan; Calamity Loan · Home Lending …

Pag-IBIG Fund – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Pag-IBIG_Fund
The Home Development Mutual Fund (HDMF), commonly known as the Pag-IBIG Fund, is a government-owned and controlled corporation under the Department of Human …

pag-ibig fund – new york – Philippine Consulate General

Pag-IBIG Fund


The Home Development Mutual Fund also known as PAGIBIG FUND is a Philippine Government-controlled corporation that provides affordable shelter through financing …

PAG-IBIG Home Development Mutual Fund

https://icrs.gcg.gov.ph/profiles/pag-ibig/?sector=Government%20Financial%20Institutions%20Sector&keyword=
The Home Development Mutual Funs (HDMF), also known as the Pag-IBIG Fund, or the Fund, was created on June 11, 1978 by virtue of Presidential Decree (PD) No …

Pag-IBIG finances over 5K socialized homes for low-wage …

https://www.pna.gov.ph/articles/1174737
May 18, 2022 — MANILA – State-run Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG Fund) has financed a total of 5,411 socialized homes for its minimum-wage and …

Pag-IBIG Fund – The Lawphil Project

https://lawphil.net/administ/pag-ibig/pag-ibig.html
Pag-IBIG is an acronym which stands for Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industria at Gobyerno. In effect, Pag-IBIG harnesses these four sectors …

Home Development Mutual Fund/Pag-IBIG Fund – eFOI

https://www.foi.gov.ph/requests?agency=HDMF
Pag ibig loan. Requested from HDMF by M. Calugcugan at 02:19 PM on May 22, 2022. Purpose: Gusto ko lng po malaman yung details ng loan ko sa pag ibig na …

AUB • Hello Pag-IBIG

https://www.aub.com.ph/hellopagibig
Pag-IBIG Loyalty Card Plus? Eligibility: Pag-IBIG Member; Hindi bababa sa 1 mo. kontribusyon sa loob ng huling 6 na buwan. Dalhin ang mga sumusunod na Requirements:.

Leave a Comment